top of page
hong-kong.png

James, HK

Many thanks to Kam Ma for the "boyfriend fit" leather jacket I ordered for my girlfriend as Christmas present. It is her first tailored leather jacket and she loves it!
Not only does it fit her perfectly but it looks good on me too!
Highly recommended and will come again.

hong-kong.png

Henry F., 香港

感謝師傅提出很多專業意見得到很好的購買經驗,支持香港製造。趕上新年前今日第一次穿上很合身。

hong-kong.png

Vincent Lee, HK

一直都想買一件皮褸,但一直都搵唔到岩心水,最後搵到金馬可以訂造心目中想要個款式,更可以做到合身。到攞衫,各方面可以都做到我的要求,之後仲叫埋女朋友黎金馬訂造番件皮褸。

hong-kong.png

Natalie Ho, HK

認識金馬係因為男朋友去搵你地做皮褸。由睇住你地幫佢量身,揀布,設計,到試身,金馬的細心,專業令客人好放心。於是我都決定係金馬到做我人生第1件皮褸,結果當然非常滿意。真幸運可以遇到你地,令我可以擁有一件真正屬於我的皮褸。十分感謝Raymand, Linda,同Bonnie 。

< Prev    3     4     5        7   8   9  10  Next >

bottom of page